Terma dan Syarat menjadi AGEN@DEALER

Agent/Dealer     

20 unit / mix (mana-mana produk U-mooda)      –        40 %

10 units/mix  (mana-mana produk U-mooda)      –        30 %

5 units/mix    (mana-mana produk U-mooda)      –        20 %

Hubungi kami segera selagi ada kekosongan !!!